kategoriler

Katarakt Nedir?Katarakt Nedir?

Katarakt gözün normalde berrak olan göz merceğinin sütümsü tabakayla kaplanmasıdır: Dünya nüfusunun yaklaşık % 20’si, çoğunlukla da yaşlılar, katarakt hastasıdır. İsveç’te tutulan katarakt kayıt­larına göre, İsveç’te her 1000 kişiden tahminen 5’i katarakt ameliyatı girrmiştir. Bu oran ABD’de 1000’de 5.4, İngiltere’de ise 1000’de 1.8’dir.

 

Katarakt tedavisindeki ortak görüş, en iyi çarenin ameliyat olduğu yönündedir. Kataraktlı mercek ameliyatla çıkarılarak yerine yapay mercek takılır. İngiltere’de her yıl 108.000’in üzerinde katarakt ameliyatı yapılmaktadır ve ameliyat olanlar genellikle eski görme yeti­lerini yeniden kazanabilmektedirler. Fakat bu operasyonlar topluma bir servete mal olmaktadır.

 

Katarakta Neden Olan Sebepler

 

Bilim insanları kataraktın yaşlılık ve talihsizlik eseri bu hastalığa bünyenin gösterdiği hassasiyetin neden olduğunu düşünüyorlardı. Derken araştırmacılar bazı gruplara mensup insanların katarakta çok daha yatkın olduğunu fark etiler. Örneğin sigara içenler içmeyenlere oranla şok daha yüksek bir riske sahipler. Aynı şekilde diyabet, ağır metal zehirlenmelerine maruz kalmak ve uzun süreli steroit kullanımı da riski yükseltmektedir.

 

Göz merceğimizi bulandıran şey, hücrelerimizde yüksek tepkimeli bir oksijen formunun değişime uğradığı biyokimyasal süreç yani oksidasyonun, göz merceğimizde hasara yol açmasıdır. Sigara ve diğer risk faktörleri oksidatif hasar riskini yükseltirler. Bir araştırmaya göre, günde 30 tane sigara içen kadınların oluşturduğu bir grupta katarakt gelişmesi riskinin % 60 daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Kataraktı önleyebilecek bir şey var mıdır? Şüphesiz ki var: Antioksidanlar.

 

Antioksidanlar, vücuda büyük zararlar veren dönek oksijen mole­külleri olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, oksidatif hasarları engelleyen kimyasal maddelerdir. Antioksidanlar arasında en iyisi, be­ta karoten gibi karotenoid türü gıdalardan sağladığımız A vitaminidir. Diğer antioksidanlar ise C ve E vitamini gibi vitamin türevi Flavanoidler ve selenyum mineralidir.

 

Yapılan bazı araştırmalar, C ve E vitaminleri yönünden zengin beslenme rejimlerinin kataraktı önlediğini göstermiştir. Bir araştırma günlük olarak alınan 1000 mg. C vitamininin katarakt gelişimini yavaş­lattığını ortaya koymuştur.

Antioksidanlara ek olarak, eser mineraller olan magnezyum ve manganın da kataraktı önleyici bir işlevleri olduğu bilinmektedir. Bu minerallerin içerdiği enzimler, gözdeki katarakt oluşumunda payı olan oksidasyonun tahrip ettiği proteinlerin atılmasını sağlar. Kedinanesi ve diğer naneler, bu minerallerin her ikisini de bünyelerinde ba­rındırırlar.

 

Kedinanesi ve diğer naneler aynı zamanda flavanoidler bakımın­dan da oldukça zengin kaynaklardır ve yapılan bazı araştırmalar flavaroidlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

 

Flavanoidlerin yararları her ne kadar daha çok kısa bir süre önce anlaşılmış olsa da, bunlar onlarca yıl önce tanımlanmışlardır. 1928 yı­lında C vitaminini ilk kez keşfeden araştırmacı Albert Szent Gyorgyo, aynı zamanda flavanoidlerin de savunucusuydu. Gyorgyo, flavanoidlere P vitamini adını vermişti.

Sponsorlu BağlantılarYorum Yap

Sponsorlu Bağlantılar

Son Yorumlar