kategoriler

Apatit TaşıApatit Taşı

Kimyasal Bileşim: Ca(R0J3(F.CI.OH)
Renk;Mor, yeşil, sarı, mavi, kırmızımsı kahverengi
Element; Hava

KİMLİK KARTI

Diğer Adı Apatite                                
Kimyasal Grubu' Fosfatlar
Bağlı Olduğu Grup Apatit Grup
Diğer Grup Üyeleri 
Alt Türleri 
Kristal Sistemi2 Heksagonal
Kimyasal Formülü CA5 (PO4)3 (F, Cl, OH)
Bileşiğindeki Elementler Kalsiyum, Fosfor, Oksijen, Flüor, Klor, Hidrojen
Sertliği3 
Özgül Ağırlığı 3,15 - 3,30
Rengi Yeşil, Grimsi Yeşil, Kahverengi, Sarı, Beyaz, Mavimsi, Kırmızımsı
Çizgi Rengi" BeYaz veya Sarımsı Gri
Parlaklığı     Camsı, reçinemsi, görünür biçimde renk değiştirici efekte sahip
Yapısal Görünümü Yarısaydam, Saydam
Flüoresans Özelliği 5
Rostoresans Özelliği i6 
Kanştınlabileceği Taşlar Beril, Turmalin, Kuvars, Olivin, Kalsit

Sembolü Olduğu Hususlar

Özdeşleştiği Sayı          
Özdeşleştiği Ay            
Özdeşleştiği Hayvan       
Özdeşleştiği Burç             ikizler, Başak, Yay
Özdeşleştiği Çakra          üçüncü Göz (Lacivert), Gırtlak (Açık Mavi)
Özdeşleştiği Unsur 

Çıkarıldığı Başlıca Ulkeler   rusya, Almanya, Avusturya, Portekiz,br ezilya, Tunus, Mısır, Macaristan, İsrail, ABD

Apatit


Apatit, Fosfat grubu minerallerindendir. Bileşimindeki OH, F veya Cl iyonlarının yüzdesine göre Hidroksilapatit, Florapatit ve Klorapatit isimlerini alır. Sertlik oranı 5' tir. Şeffaf veya yarı şeffaftır.

Apatit'in  şifa  özellikleri  bir hayli fazladır. Yaratıcılığı ve öğ renme isteğini arttırır. Olumsuz ve birbiri ardına devam eden, kişiyi  yoran düşünceleri temizler. Zihni   rahatlatır ve konsantrasyonu arttırır  . Kişinin kendine odaklanmasını ve   derinlerde yatan gerçek kimliğine erişmesine yardım edebilir.Mavi Apatit'in içedönüş çalışmalarında kullanımı oldukça etkili sonuçlar verebilir. İçedönüş çalışmalarına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Sizi ruhsal rehberlerinizle buluşturur.

Üçüncü göz de denilen kalp gözünün aktif hale getirilmesinde kullanılabiliyor. Kişinin psişik yeteneklerini güçlendirir, içsel huzur, içsel uyum, barış ve neşe verir, iç dünyanızın güzelliğini keşfetmenizde yardımcıdır. Aynı zamanda diğer insanlarla olan iletişiminizi güçlendirir. Topluluk önünde konuşma yapacak olanlar konuşma sırasında yanlarına alabilirler. Kendinizi tam anlamıyla ve etkili ifade etmenizi sağlayacaktır. Alıngan ve içe kapanık hallerinizi ortadan kaldırabilir.

Mavi Apatit'i çocuklar için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiperaktivite ve otizm rahatsızlıklarında tedavi edici olabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemini güçlendirir. Hipertansiyon hastaları düzenli olarak yanlarında mavi Apatit taşırlarsa tansiyonları büyük ölçüde dengelenebilir. Doğal bir ağrı kesicidir. Ağrıyan bölgenin üzerinde 15-20 dakika boyunca tutmanız yeterlidir.

Sarı Apatit ile derinlerde yatan, gün içerisinde yaşamınızı zora sokan ve artık size ağır gelen öfke ve suçluluk duygusundan arınabilirsiniz. Aşırı duygusal hassasiyetinizi dengeleyicidir. Kendinize ve çevrenize karşı dürüst olmanız için sizi teşvik eder. Depresyonun tedavisinde kullanılabilir. Selülitlerin yok' edilmesinde etkilidir.

Her gün selülitli bölgeye sarı Apatit ile masaj yapılırsa birkaç hafta sonra tamamen iyileşme görülebilir. Şeker hastalığını tedavi edebilir. Bunun için gün boyunca tene değerek kullanımı tercih edilmelidir.Yaygın olarak rastlanan bir fosfat mineralidir. Mağmatik (volkanik) kaya-ların büyük bir bölümünde aksesuar mineral olarak bulunur. Pegmatitlerde ve yüksek sıcaklık ürünü hidrotermal damarlarda bol miktarda oluşabilir. Se-dimanter, bölgesel ve kontakt meta-rnorfik kayalarda da rastlanabilir.

Apatit, üç grup mineralin ortak adıdır.  Bunlardan en yaygın olanı Ca5(PO4)3F kimyasal formülüyle gösterilen Flüor-Apatit, daha az bulunan ikincisi Ca5(PO4)3CI kimyasal formülüyle gösterilen    Klor-Apatit   ve    üçüncüsü Ca5(P04)3OH kimyasal formülüyle gösterilen Hidroksil Apatit mineralidir.Apatit ismi, Yunanca'da "aldatıcı" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Zira, apatit taşı türleri görünüş bakımından diğer minerallerle kolaylıkla karıştırılırlar.   Apatit grubunun mineralleri, özellikle fosfatlar, memelilerin bedeninde daha çok kemiklerde ve dişlerde yoğunlaşır.

Apatit ismi, Yunanca'da "aldatıcı" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Zira, apatit taşı türleri görünüş bakımından diğer minerallerle kolaylıkla karıştırılırlar. Beril, Turmalin, Kuvars, Olivin,  Kalsit bunlardan birkaçıdır.

APATİTİN YARARLARI

Apatit taşının aşağıdaki yararlarının olduğu kabul edilmektedir:

O Apatit, öğrenme ve kavrama yeteneğini artırır, ilham kaynaklarını geliştirerek yaratıcılık yeteneği verir.
O Özgüven duygusu oluşturur.   .
O Mevcut duygu ve düşüncelerden kurtularak, içe dönüp evrenle bağlantı kurma ve doğru düşünceye ulaşmayı sağlar.
O Adaleleri (kasları) güçlendirir.
O Yüksek tansiyonu düzenler, normal seviyeye düşürür.
O Çalışma şevkini artırarak, isteklerimize ulaşmamızı sağlar.
O Koordinasyon becerisini artırır.
O Açlık hissini bastırır.
O Stresin giderilmesinde ve yüksek ateşin düşürülmesinde yararlıdır.
O Apatit, mantık gücünü (aklın işlevini), bedenin dayanıklılığını ve verimliliği artırır.
O Lacivert Apatit, içe doğma (sezgi ve ilham) gücünü artırır.
O Açık mavi Apatit ise kekemeliği azaltır.
O Sarı ve altın sarısı Apatit, kemik erimesinde ve diğer kemik problemlerinde yararlıdır.
O Ayrıca Apatit taşının diğer yararlarını öğrenmek için Kalsiyum, Fosfor, Oksijen,  Flüor,  Klor minerallerinin fonksiyonları ile azlığı ve fazlalığı halinde ne gibi sorunlara yol açtığına bakınız.

Sponsorlu BağlantılarYorum Yap

Sponsorlu Bağlantılar

Son Yorumlar